I DIPS benytter vi, som alle andre .NET sjapper, NuGet som pakkebehandler og integrasjonspunkt. Vi bruker NuGet til å pakke alt fra tredjepartsavhengigheter til interne biblioteker, felles kontrakter og utillitykode. Vi bruker til og med NuGet til å pakke brukerdokumentasjonen vår (skrevet i AsciiDoc).

NuGet fungerer utmerket til det aller meste, men har også sine klare svakheter. Blant annet kan det fort bli vanskelig å holde oversikt over hvilke pakker og versjoner som gjelder på tvers av produkter og moduler.

Sommeren 2015 kom vi over Paket. Paket er en kryssplattform avhengighetshåndterer som fungerer som et overbygg over NuGet. Prosjektet er open source, skrevet i F# av Steffen Forkmann som blant annet står bak det utmerkete byggesystemet FAKE. Så hva kan Paket tilby oss som ikke NuGet allerede gjør?

Pakets styrker

Transitive avhengigheter

NuGet håndterer organisering av transitive avhengigheter heller dårlig. Hentes det ned en pakke som er avhengig av en annen pakke, som kanskje igjen er avhengig av en tredje pakke, havner alle pakkene på likt nivå listet ned i den lokale packages.config filen. Det er vanskelig å vite hvilke pakker som er avhengige av hverandre, som igjen kan skape trøbbel med å finne ut hvilken pakke som drar inn hva.

Enda verre blir det dersom to pakker har avhengighet til samme pakke. NuGet vil da velge siste versjon av denne pakken uten at du har kontroll eller kan gjøre noe med det. Paket håndterer dette ved å liste opp alle avhengigheter, komplett med transitive avhengigheter og tillat versjonsspenn.

Versjonsnummre i filnavn og prosjektfiler

Som standard inneholder en nedlastet og utpakket NuGet-pakke versjonsnummeret sitt som en del av mappenavnet. Dette vil i praksis si at hitpath-elementent som havner i csproj filen inneholder et hardt versjonsnummer. Dette kan fort skape trøbbel ved oppgradering av pakken. Paket på sin side gir oss kun pakkenavn i stien og legger det samme til i prosjektfilen. Dette gjør oppgradering uproblematisk.

Forskjellige versjoner av pakker på kryss av prosjekter

Hvert prosjekt som konsumerer NuGet-pakker får som standard sin egen packages.config fil fra NuGet, komplett med pakkeoversikt og versjoner. Dette gjør det mer komplisert å håndtere versjoner på kryss av prosjekter: Oppgraderer vi Newtonsoft.Json fra versjon 7 til 8 må vi huske å gjøre dette alle steder vi bruker pakken (som fort er veldig mange plasser i dette tilfellet). Paket er bygget opp rundt konseptet om sentral håndtering av pakker og versjoner. Hvert prosjekt oppgir hvilke pakker den trenger - og kun det. Ingen versjoner spesifiseres her, det gjøres sentralt.

Avhengighetshåndtering basert på semantisk versjonering

Har en pakke transitive avhengigheter vil NuGet ta en defensiv tilnærming når den plukker ut versjonen den skal bruke. Den vil gjerne velge laveste versjon av avhengigheten sin for å “være på den sikre siden”. Paket følger semantisk versjonering når den regner seg fram til hvilke versjoner den skal ta (men støtter også NuGet’s defensive modell).

“Enkel” pakking av prosjekter som nupkg filer

Bygger man prosjekter som skal distribueres som NuGet-pakker, er det ingen automatisk måte å gjøre dette på. Man må selv opprette nuspec-filer og sørge for å holde disse oppdatert. Paket tilbyr en enkel fil som basert på prosjektfilene dine kan lage og publisere pakker for deg.

Oppsett av Paket

Å komme i gang med Paket er svært enkelt. På rota av repoet ditt, utenfor src mappen, oppretter vi en mappe som heter .Paket/. Stikk så bort på GitHub og last ned siste versjon av Paket.bootstrapper.exe. Ved å kjøre denne fila blir selve Paket.exe lastet ned. Her er det viktig å sjekke inn bootstrapperen i versjonskontroll, ikke Paket.exe. Dette for å sikre at vi til en hver tid har siste versjon av Paket tilgjengelig - prosjektet er i høyeste grad levende og det kommer ofte nye versjoner ut.

Når dette er gjort, hopp tilbake til rota av repoet og lag en Paket.dependencies fil. Dette er “the golden file” som inneholder informasjon om avhengighetene vi har i alle solutions og prosjekter i repoet vårt. Denne kan se slik ut:

source https://nuget.org/api/v2
framework: >= net45

nuget Castle.Windsor-log4net >= 3.2
nuget newtonsoft.json @~> 8.0.0
nuget NUnit

Fila beskriver at vi ønsker å bruke NuGet.org som kilde til pakkene våre. Neste linje forteller Paket at vi kun er interesserte i versjoner av pakkene for .NET Framework 4.5 og høyere. Videre Ønsker vi oss Castle.Windsor-log4net større eller lik versjon 3.2, mens newtonsoft.json skal være en versjon mellom 8.0.0 og 8.1.0. NUnit vil vi ha “latest and greatest” av.

Neste skritt er å navigere inn til prosjektfilene våre. på samme nivå som prosjektene lager vi en Paket.references fil. Denne fila inneholder de pakkene vi trenger i det respektive prosjektet. For testprosjektet vil vår Paket.references fil inneholde:

NUnit
newtonsoft.json

Legg merke til at det ikke er noe versjonsnummer angitt her, det løser Paket sentralt. Paket.references sørger for at referanser til de oppgitte pakkene blir skutt inn i prosjektfilene.

Filtreet ser nå slik ut:

+---.paket
|  |  paket.bootstrapper.exe
|  |  paket.exe
|  |  paket.targets
|
+---packages
|
+---src
|  |  Solution.sln
|  
+---paket.dependencies
+---paket.references

Etter både paket.dependencies og paket.references er lagret, kan vi installere avhengighetene våre. Her representert med mono, Paket er tross alt kryssplattform:

$ mono .Paket/Paket.exe install
Paket version 2.51.11.0
Resolving packages for group Main:
 - newtonsoft.json 8.0.2
 - Castle.Windsor-log4net 3.3.0
 - NUnit 3.2.0
 - Castle.Core-log4net 3.3.3
 - Castle.LoggingFacility 3.3.0
 - log4net 1.2.10
 - Castle.Core 3.3.3
 - Castle.Windsor 3.3.0
Locked version resolution written to /Users/andreasmosti/Dev/PaketDemo/Paket.lock
Downloading Castle.Windsor-log4net 3.3.0
Downloading Castle.LoggingFacility 3.3.0
Downloading Castle.Core-log4net 3.3.3
Downloading Castle.Core 3.3.3
Downloading Castle.Windsor 3.3.0
Downloading NUnit 3.2.0
8 seconds - ready.

Outputen viser oss at vi har fått pakker innenfor de kravene vi har spesifisert i Paket.dependencies.

Når install kjøres opprettes en Paket.lock fil ved siden av Paket.dependencies. Denne fila inneholder som navnet tilsier en låst tilstand av de pakkene vi nå fikk lastet ned. I dette tilfellet ser den slik ut:

FRAMEWORK: >= NET45
NUGET
 remote: https://www.nuget.org/api/v2
 specs:
  Castle.Core (3.3.3)
  Castle.Core-log4net (3.3.3)
   Castle.Core (>= 3.3.3)
   log4net (1.2.10)
  Castle.LoggingFacility (3.3.0)
   Castle.Core (>= 3.3.0)
   Castle.Windsor (>= 3.3.0)
  Castle.Windsor (3.3.0)
   Castle.Core (>= 3.3.0)
  Castle.Windsor-log4net (3.3.0)
   Castle.Core-log4net (>= 3.3.0)
   Castle.LoggingFacility (>= 3.3.0)
  log4net (1.2.10)
  Newtonsoft.Json (8.0.2)
  NUnit (3.2.0)

Denne filen fungerer nå som fasit for avhengighetene våre, både direkte og transitive. Dette gir oss oversikt over eksakt hvilke versjoner som gjelder i samtlige prosjekter repoet vårt består av. Sjekkes denne filen inn, kan kommandoen paket.restore brukes for å hente ned avhengighetene våre i nøyaktig samme versjon, som igjen sikrer at andre utviklere, så vel som byggeservere, bruker riktige pakker.

Konklusjon

Dette har vært en grunnleggende introduksjon til Paket. Paket kan gjøre så mye mer. Prosjektsiden er en kjemperessurs om du ønsker å gå igang med Paket, eller bare er interessert i å lese mer.

Så langt er vi kjempefornøyde med Paket og har fått mye større kontroll over pakkene våre enn hva NuGet alene kan tilby. Å ha tilgang til det transitive treet gjør jobben med å renske ut gamle pakker mye enklere for oss. Paket har også vist seg å være et svært levende prosjekt som tar support på alvor. Vi opprettet en del issues på GitHub av hjørnetilfeller som ikke var godt støttet der og da, og hver gang ble problemene løst og ny versjon ute få timer etter innrapportering. Som utvikler må man bare elske slik entusiasme som teamet bak Paket viser!

Ta kontroll over avhengighetene dine - bruk Paket!