DIPS sendte interaksjonsdesignerne sine til Lisboa på UXLx konferansen for faglig oppdatering og inspirasjon. I fire dager deltok vi på workshops og foredrag med kjente UX forfattere og foredragsholdere. Det var mange workshops å velge blant, men vi valgte å fokusere på de som omhandlet produktledelse, UX strategi, designretningslinjer, agentteknologi og calm technology. I dette innlegget vil vi dele høydepunktene fra konferansen med dere.

Keynote

Workshops

Lean Product Management

Den første workshopen vi deltok på handlet om Lean Product Management. Melissa Perri begynner å bli et kjent navn innen UX og kommer i løpet av høsten ut med en bok om temaet. Hun er veldig opptatt av at det er overlapp mellom produktleder/produkteier og UX, og mener at det ofte blir et kunstig skille mellom disse to rollene. For å skape produkter som både gir forretningsverdi og som er nyttig for brukerne er det viktig at vi lager de riktige tingene.

Workshop med Melissa Perri

Gjennom å gjøre et ordentlig forarbeid for å finne ut hvem brukerne er, hvilke problemer og mål de har, kan vi lage hypoteser som vi tester ut gjennom eksperimenter. Av erfaring kunne Melissa fortelle at vi ofte løser problemene for fort. Vi hopper på vår første ide, uten å ta oss tid til å lære mer om problemet. Eksempelet hun brukte var fra en kunde hun jobbet med. Kunden skjønte ikke hvorfor ikke flere kjøpte abonnement på tjenesten, og de ansatte hadde alle mulige teorier om hva årsaken kunne være; for dyrt, ikke riktige produkter eller kanskje var det nettsiden som var for dårlig. Utviklingsteamet la til en meldingsfunksjonalitet som dukket opp i det brukerne skulle til å forlate nettsiden. Der fikk de spørsmål om hvorfor de ikke fullførte kjøpet. Teamet fikk utrolige 800 svar, og det som oftest gikk igjen var at det var for lite informasjon om produktene de solgte. Produktene var for godt gjemt på nettsiden.

Building is the easy part of the product development process. Figuring out what to build and how we are going to build it is the hard part.

Dersom teamet ikke hadde gjort forarbeidet sitt, hadde de løst feil problem siden de bare gjettet på hva årsaken til problemet var. Melissa kaller dette for “the build trap”. I starten av et prosjekt gjør vi det kanskje riktig og jobber smidig, men så kommer vi i en modus der vi bare bygger feature etter feature.

The build trap av Melissa Perri

Med begrepet “Lean Product Management” mener hun at vi skal være mere smidig og ikke fokusere på roadmaps langt frem i tid, fordi det skjer hele tiden endringer og omprioriteringer. Det som en gang kanskje var det viktigste problemet for brukerne, er ikke nødvendigvis det når teamet to år etter får tid til å jobbe med featuren. Det er heller ikke nødvendigvis sant at problemet er så stort, selv om en person sier det. Her må man gjøre research og helst se på data. En annen utfordring med roadmaps langt frem i tid, er at estimatene blir usikre. Det er vanskelig å estimere noe som man ikke har satt seg ordentlig godt inn i. Gjennom å behandle backlogen som ferskvare med fokus på brukerproblemer og hypoteser som løser problemene, vil vi forhåpentligvis lage produkter som brukere syns er nyttigere.

All our solution ideas are guesses untill proven otherwise.

Innen brukeropplevelse kan det fort bli “synsing” og lite objektivitet dersom man ikke gjør grundig research, og understøtter designvalgene sine med data og teori. Ved å ta utgangspunkt i forretningsmålene og lage metrikker som man måler etter, blir det enklere å vite om man tar de riktige valgene med produktet. Det vil kunne være en balansegang mellom brukeropplevelse og forretningsmål, så her gjelder det å finne den optimale løsningen. Det er fort at en av delene kan lide dersom man optimaliserer for mye på ett av målene.

Man kommer ikke unna et foredrag med Melissa uten å høre snakk om MVP; Minimal Viable Product. MVP har gjennom årene blitt et misforstått begrep. Dette er kanskje et begrep som veldig mange bruker, uten å egentlig vite hva det innebærer. Mange har trodd at en MVP er et minimumsprodukt. Hele poenget med en MVP er å lage noe som vi kan lære av, og bygge videre på. Bryllupskakeeksempelet illustrerer dette veldig godt. For å teste ut forskjellige smaker kan vi lage små kaker. For å teste ut hvordan den skal se ut, kan vi lage en mindre utgave eller vise bilder av forskjellige kaker. Når vi vet antall gjester kan vi lage en fullverdig versjon av bryllupskaken. Poenget er å iterere og lære gjennom hver iterasjon, slik at vi lager det riktige produktet, og et produkt som brukerne ønsker mer av.

UX Strategy

På dag 2 av konferansen deltok vi på en halvdagsworkshop med Jaime Levy som er professor ved USC, om UX strategi. Hennes workshop handlet om skjæringspunktet mellom UX design og forretningsstrategi. Altfor ofte har hun sett at bedrifter lager produkter som ingen vil ha eller som ikke kan konkurrere mot allerede etablerte produkter. Gjennom å gå strategisk til verks med grundig forarbeid, blir man bedre i stand til å lage unike produkter som kunder ønsker seg.

Under workshopen arbeidet vi med en caseoppgave der vi skulle fylle ut et regneark som hun kalte “the ugly spreadsheet”. Regnearket var en del av en konkurrentanalyse for å lære oss verdien av å gjøre en grundig foranalyse før vi går i gang med nye produkter. Gjennom konkurrentanalysen skulle vi se på alt i fra hvilke konkurrenter som finnes, forretningsmodell, markedsføring, hvilken plattform løsningene er på, brukervennlighet og design, produktanmeldelser og så videre. Ved å ha alle fakta på bordet blir det enklere å se om vi i det hele tatt har en sjanse til å komme inn på markedet med produktet vårt. Er det et rødt hav med mange konkurrenter, eller et blått hav med mange muligheter?

The ugly spreadsheet

Hun fokuserte også på det å teste ut om konseptet gir verdi, samt viktigheten av enestående brukeropplevelser. En av de fire pilarene i UX Strategy boka tli Jamie handler om “Killer UX Design”. Med dette mener hun et grensesnitt som lar brukerne enkelt utføre målene sine. For å lære mer om UX Strategi anbefaler vi Jamie’s bok om temaet og nettsiden hennes.

Scalable Design Systems

Natan Curtis holdt en praktisk og nyttig workshop om hvordan man går frem for å lage skalerbare designrammeverk i store organisasjoner. Det er utfordrende å lage designretningslinjer for alle mulige situasjoner og behov på forhånd, siden det er vanskelig å ligge i forkant av utviklingen. Dette er relevante problemstillinger for UX teamet som jeg jobber i, siden teamet forvalter og videreutvikler UI-komponentbiblioteket og designretningslinjene til DIPS Arena.

Under workshopen fikk vi i oppgave å sette strek over irrelevante kategorier, tegne sirkel rundt viktige kategorier (maks 5) og markere viktige deler (maks 25). Deretter skulle vi flytte de ti viktigste delene over til ark nr 2, for så å prioritere de etter viktighet (maks 25 poeng som kunne forteles på de ti). Denne øvelsen bør man gjøre sammen med utviklerne, for å skape en felles forståelse og få innspill på hva man bør prioritere å få på plass av komponenter og retningslinjer først.

Scalable Design Systems Workshop - 1

I neste oppgave gikk vi gjennom skjermbilder fra et eksisterende produkt for å finne ut hvilke typer UI elementer og komponenter produktet inneholdt, for så å gruppere disse i logiske grupperinger. Dersom man lager designretningslinjer i ettertid, er dette en fin øvelse for å finne ut hva man har.

Scalable Design Systems Workshop - 2

Det var også nyttig med noen betraktninger og innspill på hvor helhetlig og likt designet i en produktserie bør se ut. Her dro han frem Google som eksempel med Material Design. Google har valgt seg ut noen flaggskipprodukter som benytter designet, men innenfor hvert produkt finnes det rom for variasjon.

Google

Agentive technology og Calm technology

Vi syns workshopene om Agentive Technology med Chris Noessel og Calm Technology med Amber Case var så spennende og relevante for det vi jobber med, så de har vi laget egne poster for her på bloggen.

Keynotes

I tillegg til workshop’ene var det en hel dag med foredrag.

Per Axbom holdt et fantastisk foredrag kalt The invisible problem with Fairy Tale experience. Hovedbudskapet hans var at vi må ikke lage så friksjonsfrie brukeropplevelser at brukerne slutter å tenke. Nå gjør vi det så enkelt som over hodet mulig å handle på nett med “Buy now with 1-Click” og kjøp 3 betal for 2.

Keynote-Fairy Tale

Ved å legge til friksjon på de riktige stedene kan vi lage bedre løsninger, slik at brukerne stopper opp for å tenke og tar bedre beslutninger. Vi må slå av auto-piloten.

Keynote-Fairy Tale

Amber Case, Chris Noessel og Melissa Perri som jeg har omtalt tidligere i dette innlegget, holdt også spennende innlegg. Alan Cooper var siste foredragsholder denne dagen med et forrykende innlegg kalt Ranch Stories. Han tok ett oppgjør med Silicon Valley og hvordan IT-bedriftene styres. Det var nok mange lange ansikter i salen under foredraget da Alan oppfordret alle som jobbet i bedrifter som ikke tar et samfunnsansvar til å bytte jobb.

Keynote-cooper

Sosialt

På kveldstid var det lagt opp til sosialisering med middag og mingling. Dette var en fin måte å komme i kontakt med andre deltakere og foredragsholdere. Tusen takk til UXLx for en flott konferanse. Dette er en konferanse vi trygt kan anbefale til andre UX-interesserte.

sosialt1

sosialt2

sosialt2

Mer om konferansen