Line Ånderbakk Olsen

Bodø, Norway

UX Leder i DIPS ASA


  Artikler fra 2016

 • Calm Technology

  En av workshopene på UXLx konferansen som var veldig interessant for oss som jobber innen ehelse, var «Calm technology and non-intrusive design» med Amber Case. I en hverdag der stadig flere enheter blir koblet opp mot internett blir vi også stadig mer avbrutt og forstyrret.

  All denne teknologien rundt oss er ikke nødvendigvis bra. Stadig flere kjøkkenapparater blir koblet mot internett og gir deg påminnelser om alt fra at kaffen er klar, til nå må du huske å kjøpe melk og bananene er dårlige.

  Jo mer teknologi som kobles og må settes opp mot internett, jo mer må brukeren også kunne om konfigurasjon og oppsett. Amber Case satte det litt på spissen, men hun poengterte at etter hvert må kanskje enhver av oss være systemadministratorer for å kunne bruke vårt eget kjøkkenutstyr. Dette scenarioet kalte hun «The Dystopian Kitchen in the Future».

  Amber Case

  [...]

 • Hvordan designe for agentteknologi?

  En av de mest inspirerende workshopene vi deltok på under UX Lx i Lisboa, var workshopen til Chris Noessel om Designing for Agentive Technology.

  Den ultimate brukeropplevelsen blir ofte omtalt som et grensesnitt som krever minimalt fra brukeren: null klikk. Med Agentive Technology kan vi som brukere lene oss tilbake og la teknologien utføre stadig mere komplekse oppgaver for oss. Vi blir dermed ledere av oppgavene fremfor oppgaveutførere. For oss designere medfører det at vi må tenke annerledes når vi designer produkter og tjenester.

  Chris Noessel

  [...]

 • UXLx 2016 i Lisboa

  DIPS sendte interaksjonsdesignerne sine til Lisboa på UXLx konferansen for faglig oppdatering og inspirasjon. I fire dager deltok vi på workshops og foredrag med kjente UX forfattere og foredragsholdere. Det var mange workshops å velge blant, men vi valgte å fokusere på de som omhandlet produktledelse, UX strategi, designretningslinjer, agentteknologi og calm technology. I dette innlegget vil vi dele høydepunktene fra konferansen med dere.

  Keynote

  [...]