Øyvin Richardsen

Trondheim, Norway

Øyvin var ferdig med mastergrad i Kommunikasjonsteknologi fra NTNU sommeren 2014, og har siden da fordrevet tiden som systemutvikler for DIPS ASA i Trondheim. Her har han jobba med integrasjon mot Kjernejournal, tverrfaglig behandlingsplan og rekvirering av tjenester, og interesserer seg spesielt for kodekvalitet og DevOps.


    Artikler fra 2016

  • Code Contracts i .NET

    I DIPS har vi en stund hatt litt diskusjon rundt ulike former for enhetstesting. Vi bruker enhetstesting i stor grad i våre prosjekter, men med varierende detaljnivå. Utfordringen her er at enhetstester som opererer på lave detaljnivåer er kostbare å vedlikeholde, selv om de kanskje gir god code coverage. Men hva med functional coverage? Kanskje får man dette med på kjøpet, kanskje ikke. Det kommer an på hvor flink man er til å skrive gode tester.

    [...]