Runar Ovesen Hjerpbakk

Trondheim, Norway

Runar er Utviklingsleder og sjef for Trondheim-kontoret. Han elsker C#, iOS-utvikling, effektive team og brukervennlige produkter.